V letošnjem šolskem letu smo projekt izvajali v treh skupinah – pri Sovicah, Sončkih in Metuljčkih. Večino dejavnosti smo načrtovali in  izvedli skupaj, ostale le v posameznih skupinah.

SKUPINA »METULJČKI«:

Največji poudarek smo v letošnjem letu dali gibanju, vendar pa sva otroke tekom leta seznanjali tudi z drugimi vsebinami. Navajali sva jih na samostojnost pri higienskih opravilih, jih seznanjali in spodbujali k zdravi prehrani. Izvedli smo Tradicionalni slovenski zajtrk z obiskom lokalnega čebelarja.

Ogledali smo si filma Čiste roke za zdrave otroke in Ostal bom zdrav, spoznali prehransko piramido, postopek pravilnega umivanja rok, obiskala nas je zobna asistentka in otroke seznanila s primernim načinom umivanja zob, mi pa smo obiskali zobozdravnico. Smernice zdrave prehrane smo poskušali upoštevati tudi pri praznovanju rojstnih dni, otroke pa sva seznanjali in navajali, kako skrbeti za svoje zdravje.

Sodelovali smo v akciji Tek podnebne solidarnosti, ki smo ga izvedli v sodelovanju s starši v tednu otroka, ob dnevu Zemlje – 22.4. ter ob druženju treh generacij v maju, pogosto pa smo tudi sami tekli med bivanjem na igrišču pri šoli.

V pomladnem času smo si uredili dvignjeno gredico na igrišču, kjer smo sadili in sejali, opazovali rast pridelkov in se razveselili prvih jagod. Obiskali smo čutno pot v vrtcu pri šoli.

Sodelovali smo v projektu Mali sonček, ki je potekal celo leto. Opravili smo vse načrtovane naloge, razen sankanja, saj je bilo premalo snega.  Na pohodih smo spoznavali okolico in si krepili telo, pogosto smo izvajali naravne oblike gibanja ter razvijali spretnosti z žogo, plesali in se gibali ob glasbi, skupaj s starši smo izvedli gibalne naloge med pohodom ter šolsko leto zaključili s cici olimpijado. Spoznali smo športnika- košarkarja in skupaj z njim telovadili v telovadnici.

V maju smo pričeli z izvajanjem programa Varno s soncem, v katerem so se otroci seznanili z nevarnostjo sončnih žarkov ter možnostmi zaščite. Smernice tega programa bomo upoštevali vse poletje. S pomenom zaščite pred soncem smo preko zloženk seznanili tudi starše.

Otroci so tako tekom celega leta pridobivali spoznanja in navade za zdrav način življenja. Vsakodnevno so uživali sadje, zelenjavo, pili zeliščni čaj ali vodo, se veliko gibali, skrbeli pa smo tudi za dobro počutje otrok v skupini in prijateljske odnose. Pogosto smo se igrali socialne igre ter pogovarjali o odnosih, strpnosti ter solidarnosti. Sodelovali smo tudi v akciji zbiranja zamaškov, odpadnega papirja in Očistimo naš kraj.

Sonja Zobec, vzgojiteljica

 

SKUPINA »SOVICE«:

Ker imamo v letnem delovnem načrtu prednostno nalogo gibanje in ker je gibanje izrednega pomena za razvoj otrok smo poudarek dali na gibanju. Vsakodnevno smo izvajali različne gibalne igre, rajalne igre, jutranja razgibavanja ter dvakrat tedensko smo izvajali vadbene ure. Ker smo sodelovali v projektu MALI SONČEK smo opravili večina nalog iz tega programa.

Od začetka šolskega leta sva otroke navajali na umivanje rok pred in po obroku ter pred malo in veliko potrebo.  Skozi celotno šolsko leto sva jih seznanjali s pravilno in zdravo prehrano. Za  rojstne dneve so otroci prinašali sadje, suho sadje in oreščke. Izvedli smo SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK z obiskom čebelarja.

Dvakrat nas je obiskala zobna sestra, katera je preverila znanje otrok o zdravi prehrani in o pravilnem umivanju  zobk.

Sodelovali smo v projektu Tek podnebne solidarnost, kjer so otroci v znak solidarnosti tekli kroge. K teku so se pridružili tudi starši in stari starši.

Izvedli smo pohod skupaj s starši ob dnevu družine ter za zaključek šolskega leta izvedli CICIOLIMPIJADO .

V pomladnem času smo si UREDILI DVIGNJENO GREDICO,  se pogovarjali o  rasti in razvoju rastlin ter si tudi posadili in posejali nekaj rastlin, katere smo ves čas negovali.

V maju smo pričeli z izvajanjem programa VARNO S SONCEM,s katerimi so se otroci seznanili s pravilno zaščito pred soncem in zakaj je sonce nevarno. Smernice tega programa bomo upoštevali vse poletje. S pomenom zaščite pred soncem smo preko zloženk seznanili tudi starše.

Sodelovali smo tudi v AKCIJI ZBIRANJA ZAMAŠKOV, ODPADNEGA PAPIRJA IN OČISTIMO NAŠ KRAJ.

Karmen Jesenko, vzg.

 

(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)