• ob vstopu v vrtec omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev,LChODzaLzBkMrJZ_
  • dva roditeljska sestanka,
  • individualni pogovori s starši – najmanj dvakrat v letu za vsakega otroka,
  • skupna srečanja – teden otroka, novoletne delavnice, dan družine,  zaključek šolskega leta.
  • dan odprtih vrat – seznanitev z življenjem v vrtcu,
  • neposredno sodelovanje staršev pri vzgojnem delu,
  • vsakodnevna komunikacija in priložnostni pogovori z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice, pomočnico ravnatelja za enoto Vrtec in po potrebi s svetovalno delavko,
  • predavanja za starše, razgovori,
  • zbiranje odpadnega in drugega materiala za delo v oddelku,
  • sodelovanje staršev pri iskanju sponzorjev, donatorjev za kakovostno uresničevanje projektov in dodatnih obogatitvenih dejavnosti
(Skupno 357 obiskov, današnjih obiskov 1)