• Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku pediatru ter cepljeni po programu. Potrdilo o pregledu in dokazilo o ceplenju po programu oddate  v vrtcu ob sprejemu.4zTUSHGv0RDccEtm
 • Ob sprejemu otroka v vrtec ste starši dolžni  vzgojiteljici posredovati nujno potrebne informacije o otrokovih zdravstvenih posebnostih, pri dnevnem sprejemu tudi o njegovem počutju.
 • Starši ste dolžni posredovati vrtcu številko telefona in podatke o tem, kje vas je mogoče najti in obvestiti o nenadni obolelosti otroka ali drugih nepredvidenih dogodkih.
 • V slučaju bolezni otroka zadržite doma in vzgojiteljici sporočite vzrok izostanka. V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil.
 • Če vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice ob prihodu otroka v vrtec ugotovi znake bolezni, je dolžna otroka odkloniti, zaradi zagotavljanja zdravja ostalim varovancem.
 • Priporočamo, da otrok v vrtec ne nosi nakita, da ima rezervno oblačilo, ob dežju primerno obutev, dežni plašč ali dežnik.
 • Zagotovite spremstvo otroka na poti v in iz vrtca z osebo,  staro najmanj 10 let.
 • Otroka  vedno osebno predajte vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
 • Upoštevajte meje vašega soodločanja, sprejmite strokovne usmeritve vrtca.
 • Priporočamo, da prebirate vam namenjena pisna obvestila na oglasnih deskah.
 • Priporočamo vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja z vrtcem..
 • S pisno izjavo soglašate z organizacijo prevoza otrok z javnimi prevoznimi sredstvi, za fotografiranje, snemanje otrok in obiske na domovih varovancev.
 • Redno in pravočasno prijavite izostanek vašega otroka – do 8. ure zjutraj.
 • Redno plačujte oskrbnino, izračunano na osnovi Pravilnika o plačilih vrtca.
 • Posredujte  točne podatke.
 • Prosimo, da upoštevajte sprejete dogovore in naš  poslovni čas.

 

SREČNO OTROŠTVO JE ENO NAJLEPŠIH DARIL,

KI GA STARŠI LAHKO, KER IMAJO MOČ, PODARIJO SVOJIM OTROKOM.

(R.Cholmondele)

(Skupno 416 obiskov, današnjih obiskov 1)